Σκαπιτσαριστό ροζ βόλου 2018-01-10T14:13:15+00:00

Project Description

Τα Σκαπιτσαριστά απο Μάρμαρα Βόλου παράγονται σε δύο διαφορετικά ύψη (10 και 15 εκ.), ελεύθερο μήκος (15/20/30/35/40 εκ.) και σε πάχος 3εκ. Μήκος x Ύψος x Πάχος Ελ. x 10 x 3εκ. Ελ. x 15 x 3εκ.